FinnMirror Oy

2021
Finnmirror on Sastamalalainen 100–vuotias perheyhtiö ja yksi Suomen merkittävimmistä kiintokalustevalmistajista. Ympäristön hyvinvointi on yritykselle olennaista, ja se panostaa tuotannossaan muun muassa ekologisuuteen sekä tuotannosta syntyvien jätteiden kierrättämiseen. Ympäristöystävällisyys konkretisoituu esimerkiksi omassa vedenpuhdistamossa. Yrityksen toiminnassa yhdistyvät myös pitkät perinteet sekä nykyaikainen tuotantotekniikka.

Projektin kuvaus

Finnmirror kehittää aktiivisesti tuotantoaan ja toimintatapojaan tavalla, jossa yhdistyvät tehokkuus ja vastuullisuus ympäristöstä. Koska tehtaalla on reilusti kattopinta-alaa, oli aurinkovoimalan hankinnan ja siitä saatavien hyötyjen selvittäminen aiheellista. Hankinta toteutettiin yhteistyössä energiayhtiö Väreen kanssa ns. PPA-mallilla, jossa Finnmirrorin ei tarvinnut itse investoida voimalaan, vaan se sitoutui ostamaan aurinkovoimalan tuottaman energian kilpailukykyiseen hintaan sopimusjakson ajan. 10 vuoden sopimusjakson jälkeen voimala jää Finnmirrorin omistukseen tuottamaan puhdasta energiaa vielä vuosikymmeniksi eteenpäin. Asennus kesti sähkötöineen noin 2,5 viikkoa ja se valmistui vapuksi 2021.

Haasteet

Voimalan koko tuli mitoittaa siten, että aurinkopaneeleista ostettavan sähkön hinta oli mahdollisimman edullinen ja kuitenkin vastaa tehtaan energiankulutuksen tarpeisiin mahdollisimman tarkasti.

Ratkaisu

Finnmirror sai energiayhtiönsä palvelusta tiedot yhden kalenterivuoden ajalta tuntitasolla kulutetusta energiasta. Vertasimme tuntitasolla energiankulutusta ns. tyypillisen meteorologisen vuoden auringonsäteilyn tietoihin ja määritimme voimalan koon ennustettavissa olevan aurinkoenergian tuoton, energian kulutuksen ja investoinnin kustannusten perusteella. Tuotantolaitokselle ominaisesti energiankulutus on pienempää vapaapäivinä, jolloin kaikkea aurinkoenergiaa ei käytetä kohteessa, vaan osa tuotetusta energiasta myydään verkkoon.

Tietoa voimalasta

Sijainti
Sastamala
Vuosi
2021
CO2-vähennys / vuosi
4928 kg
Paneelien lukumäärä
220
No items found.

Tulokset

Finnmirror saa aurinkoenergiaa sopimuksen mukaisella hinnalla koko 10 vuoden sopimuksen ajan, joka osaltaan lisää riippumattomuutta energian hintamuutoksista. Asennettu järjestelmä tuottaa noin 11 % vuosittaisesta sähköenergian tarpeesta.