Sastamalan kaupunki

2022
Sastamala on läntisellä Pirkanmaalla sijaitseva noin 24 000 asukkaan kunta, joka suunnitelmillaan ja toimillaan pyrkii vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kaupunki muun muassa kuuluu Hinku-verkostoon. Sastamalan kaupungilla on aiempaa kokemusta aurinkovoimaloiden rakennuttamisesta julkisten palveluiden kohteisiin. Olemme toimittaneet aurinkojärjestelmiä myös muihin kaupungin kohteisiin, joita ovat Hopun palvelukeskus, Ojansuun päiväkoti sekä Vammalan rantasauna.

Projektin kuvaus

Loppukesällä 2022 Sastamalan kaupunki järjesti julkisen tarjouskilpailun teholtaan noin 100 kWp aurinkovoimalan toimituksesta Häijään koululle ja päiväkodille. Valikoiduimme toimittajaksi, kun tarjouskilpailun kriteerinä oli edullisin hinta tekniset vaatimukset täyttävästä laitoksesta. Projekti kesti kokonaisuudessaan noin 2 kk tilauksesta toimitukseen.

Haasteet

Jokaista kattopintaa tarkastellaan omana kokonaisuutenaan. Koulun ja päiväkodin katot on rakennettu useaan eri osaan ja suuntaan, jolloin paneelikenttien tehontuotot ovat keskenään erilaisia. Invertterin tehtävä on ohjata ja optimoida paneelikentältä otettavaa tehoa paneelikentälle kohdistuvan auringonvalon määrän mukaan. Toisistaan poikkeavat tehotuotot vaikuttavat siis siten, että jokaiselta kentältä otettavaa tehoa pitää optimoida erikseen omana kokonaisuutenaan. Korkein katto on todella jyrkkä, mikä vaikuttaa paneelien käsiteltävyyteen niitä asennettaessa. Katon jyrkkyys on siis työturvallisuuskysymys.

Ratkaisu

Invertterissä on useita niin sanottuja maksimitehopisteen seurantapiirejä (MPPT, maximum power point tracker). Kaikkien yksittäiseen seurantapiiriin kytkettävien paneelien tulee olla samansuuntaisia, ja siksi eri kattopinnoille asennetut paneeliketjut kytkettiin omiin MPPT-tuloihin invertterillä. Korkeimman katon jyrkkyydestä johtuen paneeliasennus suoritettiin suoraan nosturista, jolloin työskentely on turvallista ja paneelien käsittely sujuvaa.

Tietoa voimalasta

Sijainti
Sastamala
Vuosi
2022
CO2-vähennys / vuosi
6120 kg
Paneelien lukumäärä
237
No items found.

Tulokset

Vuoden seurantajakson aikana voimalan tuotto on ylittänyt simulaatiolaskelmaan perustuvan tuottoarvion odotukset. Kattopinta-alasta hyödynnetään paneeleille soveltuva alue kokonaisuudessaan.