Pekka Vehviläinen

2022
Vehviläinen on Siilinjärvellä toimiva perheyritys ja Suomen suurin sipulinviljelijä, joka tuottaa 7 miljoonaa kiloa sipulia vuodessa. Ympäristö on yritykselle tärkeä arvo, mikä näkyy esimerkiksi tuotannon hiilijalanjäljen minimoimisessa. Yritys työllistää noin 40 työntekijää ympärivuotisesti. Sipuleiden koko tuotantoketju tapahtuu paikallisesti.

Projektin kuvaus

Tutustuttuaan aurinkovoiman hyödyntämisen mahdollisuuksiin ja energian tuotto-odotuksiin, Pekka Vehviläinen pyysi tarjoukset voimalasta usealta eri taholta. Osallistuimme tarjouskilpailuun yhdessä kumppaniyhtiö Väreen kanssa. Kattopinta-alaa tuotantolaitoksissa on runsaasti ja hankkeessa pyrittiinkin hyödyntämään käytettävissä oleva pinta-ala mahdollisimman tehokkaasti. Tarjousvaiheen vakuuttavan suunnittelun ohella meidän ja Väreen tarjous erottui joukosta tehokkaimman paneelisijoittelun ja kallistuskulmien ansiosta muita paremmalla energian tuotto-odotuksella.

Haasteet

Kohteessa on neljä eri rakennusta, joissa kaikissa erilaiset kattopinnat. Lisäksi yksi seinäpinta osoittautui rakenteensa ja ilmansuuntansa puolesta otolliseksi paneeliasennukselle. Kaikille tasoille rakennettavien paneelikenttien vuosittainen energiantuotto tuli maksimoida suhteessa investoituun pääomaan.

Ratkaisu

Erilaiset pinnat katoilla ja seinällä huomioimme tekemällä asennukset viidellä erilaisella kiinnitystekniikalla, jotka kukin on valittu pintojen ominaisuuksiin parhaiten sopiviksi. Huopapäällysteiselle tasakatolle asennetut 394 paneelia suunnattiin 15 astetta kulmassa kohti etelää. Profiilipeltikatoille asennetut paneelit suunnattiin 30 asteen kulmassa kohti etelää. Talousrakennuksen etelänpuoleiselle suhteellisen jyrkälle katolle asennettiin paneelit kattopinnan suuntaisesti. Seinälle asennetut 150 paneelia tuettiin 60 asteen kulmaan. Näin saimme huolellisella suunnittelulla maksimoitua energiantuoton.

Tietoa voimalasta

Sijainti
Siilinjärvi
Vuosi
2022
CO2-vähennys / vuosi
38 500 kg
Paneelien lukumäärä
1410
No items found.

Tulokset

Asennettu voimala tuottaa 18 % sipulifarmin vuosittaisesta sähköenergian tarpeesta.