Auringolla tuotetun energian hinta

Tutustu, miten aurinkovoimala voi toimia edullisena ja vakauttavana sähkön lähteenä pitkällä aikavälillä.

Tyypillisesti aurinkovoimalat ajatellaan investointeina, joille voidaan laskea takaisinmaksuaika ja jotka itsensä takaisinmaksun jälkeen tuottavat ilmaista sähköä. Asiaa voi lähestyä myös toisesta näkökulmasta hahmottamisen helpottamiseksi, jolloin aurinkovoimalan voi ajatella sähkön hinnan vakauttavana investointina, vaikka aurinkosähkön tuottaminen voimalan asentamisen jälkeen ei maksakaan mitään.

Yksinkertaistetussa esimerkkitapauksessa 20 aurinkopaneelin voimala omakotitalon katolle maksaa 10 000 euroa, josta kotitalousvähennyksen jälkeen omasta pussista maksettavaksi jää 8400 euroa. Aurinkovoimala tuottaa sähköä 30 vuoden ajan, eli on hyvä huomioida myös invertterin vaihto, sillä invertterien odotettu kättöikä on 15–20 vuotta. Vaihtokustannukset ovat 1600 euroa.

Voimalan teho on 8,2kWp ja se tuottaa 30 vuoden aikana 202556,3 kWh paneelien käyttöastealenema huomioon otettuna. Kun jaetaan kokonaistuotanto voimalan kokonaiskustannuksilla, saadaan hinta tuotetulle kilowattitunnille (8400 € + 1600 €)/202556,3 kWh = 0,0493.... €/kWh. Siis voimalan tuottaman sähkön kokonaishinnan voidaan ajatella olevan 4,9 snt/kWh.

Investointia pohdittaessa tätä tulisi verrata ostettavan sähkön kokonaiskustannuksiin, eli energian hintaan, veroihin sekä siirtomaksuihin.