Mitä eri paneelityypit tarkoittavat ja kuinka ne eroavat toisistaan?

Lue minkälaisia eroja eri paneelityypeissä on.

Aurinkopaneelit jakautuvat lasi-lasi- ja lasi-muovi-paneeleihin sekä N- ja P-tyypin paneeleihin. Pääkategoriat kertovat paneelin valmistusmateriaalista. Nimensä mukaisesti lasi-lasi-paneeli on molemmin puolin lasia siinä missä lasi-muovi-paneelissa alapuoli on muovia. Lasi-muovi-paneeli on käytetyin paneelityyppi useastakin syystä, tärkeimpinä syinä kuitenkin työstettävyys ja hinta. Lasi-lasi-paneeli painaa 27–35 kg ja lasi-muovi-paneeli painaa 20–25 kg. Käytännössä asentaja pystyy työstämään kevyempää lasi-muovi-paneelia yksin siinä missä työturvallisuusvaatimukset yhdessä suuremman painon kanssa vaativat lasi-lasi-paneelille kaksi asentajaa sekä nosturin. Lasi-lasi on kalliimpi niin asennuskustannuksien kuin hankintahinnankin näkökulmasta lasi-muovi-paneeliin verrattuna.

Lasi-lasi paneeleiden ainoat konkreettiset tunnistetut edut ovat mahdollisuus hyödyntää kaksipuoleista tuotantoa ”Bi-facial” rakenteella ja kennojen parempi kestävyys asennusvaiheessa mikromurtumien varalta. Kaksipuoleista paneelia kotitalouden katolla ei tarvitse, sillä asennettuna harjakatolle ei taustapuolelle tule merkittävää säteilyä.

Suurin ero P-tyypin ja N-tyypin aurinkokennojen välillä on elektronien lukumäärä. P-tyypin kenno on positiivisesti varautunut, kun taas N-tyypin kenno on negatiivisesti varautunut. P-tyypin kennot ovat käytetyimpiä ja niistä on paljon kokemusta. N-tyypin kennot tekevät tuloaan, mutta todennäköisesti menee vielä aikaa ennen kuin niistä on kerätty yhtä paljon tietoa ja käyttökokemusta kuin P-tyypin kennoista.