Paljonko aurinkovoimala säästää hiilidioksidipäästöjä?

Lue kuinka paljon aurinkovoimala voi säästää hiilidioksidipäästöjä.

Tilastokeskuksen julkaisee kertoimia Suomen keskimääräisen sähköntuotannon CO2-päästöille. Näistä laskettu kolmen viimeisen tilastovuoden (2019-2021) keskiarvo, jossa yhteistuotanto on jaettu energiamenetelmällä, on 77 kg CO2/MWh." ja korvataan ensimmäinen lähde tällä: Motiva: CO2-päästökertoimet  https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-paastokertoimet

Luonnonvarakeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä ilmasto-oppaassa kerrotaan kasvihuoneilmiön voimistuvan ihmisen toiminnan seurauksena. Ilmakehään ihmisen toimesta vapautuvat kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi, lämmittävät maapalloa, mikä johtaa epäsuotuisiin muutoksiin kuten meren pinnan kohoamiseen. On siis tärkeää panostaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Niin tavalliselle kuluttajalle kuin yrityksillekin mahdollisuus vähentää omia päästöjä tarjoutuu aurinkoenergian hyödyntämisen kautta.

Lähde: Tilastokeskus, 2019. Energiavuosi 2018

https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2019/html/suom0011.htm

Ilmasto-opas, Kasvihuoneilmiö ja ilmakehän koostumus

https://www.ilmasto-opas.fi/artikkelit/kasvihuoneilmio-ja-ilmakehan-koostumus  

Ilmasto-opas, Kasvihuonekaasut lämmittävät

https://www.ilmasto-opas.fi/artikkelit/kasvihuonekaasut-lammittavat