Mitä kaikkea liittyy paneelien asentamiseen?

Lue mitä kaikkea paneelien asentamiseen liittyy.

Usein kysytään aurinkopaneelien asentamiseen liittyen, täytyykö asennuksen yhteydessä tehdä kattoon reikiä. Kysymyksiä nousee myös lumikuormaan sekä tuulen vaikutuksiin liittyen. Suunnittelussa käytetään teknologiaa, joka helpottaa lumi- ja tuuliolosuhteiden huomioimista järjestelmien suunnittelussa.

Suomessa yleisimmin käytetyt kattomateriaalit ovat huopa, tiili sekä pelti, joka jakautuu vielä konesaumapeltiin, aaltopeltikatteeseen, sekä profiilipeltikatteeseen. Kattomateriaalilla on merkitystä kattokiinnikkeiden valintaan. Tiilikatto tai konesaumapeltikatto ei vaadi reikiä kattomateriaaliin, sillä tiilikatolla kiinnitysjärjestelmä kiinnitetään tiilen alle ruoteisiin ja konesaumapeltikatolla saumoihin. Huopakatoilla sekä aaltopelti – ja profiilipeltikatoilla kiinnitykset tehdään katteen läpi ruoteisiin. Katteeseen tulee tästä kiinnityksestä reikä, mutta laadukkailla tiivisteillä estetään vuotojen syntyminen.

Paneelien suunnittelussa otetaan huomioon asennusalueen sääolosuhteet, sillä eri alueilla erilaisilla ominaisuuksilla on suurempi painoarvo kuin toisilla. Pohjois-Euroopan sääolosuhteet ovat erilaisia kuin Etelä-Euroopassa, jolloin suunnitteluvaiheessa keskitytään kuuman lämpötilan tai kosteuden sijaan enemmän lumikuormaan ja tuuleen. Siksi kiinnitysjärjestelmien ja paneeleiden valinnalla on merkitystä. Oikein kiinnitettynä aurinkopaneelit kestävät noin 550 kg painoa neliömetriä kohti.

Myös tuuli huomioidaan aurinkoenergiajärjestelmän suunnittelussa. Tuulen vaikutukset voidaan minimoida sillä, ettei paneeleita asenneta liian lähelle katon tai seinän reunaa. Myös sillä on vaikutusta mille korkeudelle paneelit asennetaan. Nyrkkisäännöksi voi sanoa, että paneeleiden korkein osa pitää aina olla katon harjaa alempana.

Usein kysymyksiä herää myös siitä, miten paneelien kaapelointi toteutetaan ja onko riskinä sääolosuhteiden vaikutus kaapelointiin. Kattomateriaali vaikuttaa käytettävään kiinnitysjärjestelmään, joka puolestaan vaikuttaa siihen, miten kaapelointi toteutetaan. Toteutus tehdään kuitenkin aina niin, että kaapelit ovat suojassa lumikuormalta. Kaapelit kiinnitetään paneeleihin ja kattokiinnitysjärjestelmään ja tarvittaessa paneeleilta invertterille tulevat kaapelit putkitetaan.